Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Marcin Wiśniewski

Adiunkt w Katedrze Polityki Pieniężnej i Rynków Finansowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP), Dyrektor programu Master of Public Administration UEP (studiów podyplomowych dla kadry zarządzającej sektora publicznego), Kierownik studiów podyplomowych Finanse i rachunkowość budżetowa UEP, autor licznych publikacji z zakresu wykorzystania obligacji w finansowaniu zadań publicznych (w tym monografii Obligacje w finansowaniu zadań publicznych - mechanizmy tradycyjne i nowoczesne, CeDeWu, Warszawa 2019), a także oceny zdolności kredytowej jednostek samorządu terytorialnego (w tym monografiiOcena zdolności kredytowej gminy, Difin, Warszawa 2011), autor opinii dla Biura Analiz Sejmowych (również z zakresu ustawy o obligacjach) i ekspertyz, w tym m.in. z zakresu obligacji społecznych na potrzeby konkursu Ministerstwa Rozwoju, wieloletni współpracownik firm doradztwa samorządowego, a od 2015 r. Przewodniczący Komitetu ratingowego w INC Rating sp. z o.o. (agencji ratingowej oceniającej przede wszystkim jednostki samorządu terytorialnego w Polsce).

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK