Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Sławomir Piotr Kiszkurno

Obecnie Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Gospodarki Cyrkularnej, jak również Prezes Zarządu (kierownik JRP) spółki Port Czystej Energii Sp. z o.o. W latach 2016 - 2019 r. Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miejskim w Gdańsku. W latach 2011-2016 Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu przygotowawczego dotyczącego budowy Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów dla Województwa Pomorskiego, realizowanego przez Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku. Wcześniej m.in. Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Policach, Naczelnik Wydziału ds. Wdrażania Projektów - Radca Generalnego Dyrektora oraz Dyrektor Departamentu Informacji o Środowisku w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, gdzie był również kierownikiem projektu pn. „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski”. Społecznie od ponad 20 lat działacz Ligi Ochrony Przyrody – w przeszłości również w randze Sekretarza Generalnego tego stowarzyszenia. Obecnie również członek Rady Fundacji Gdańskiej Fundacji Wody. Ukończył Akademię Rolniczą w Szczecinie na kierunku Ochrona Środowiska. Przewodniczący/członek wielu rad i komisji „środowiskowych”, wykładowca studiów podyplomowych, konsultant wydawnictw z dziedziny ochrony środowiska i edukacji ekologicznej.

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK