Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Dorota Fleszer

Doktor nauk prawnych, pracownik Instytutu Nauk Prawnych Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, urzędnik samorządowy, autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa administracyjnego, w tym prawa samorządu terytorialnego.

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK