Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Jarosław Czerw

Jarosław Czerw (45 lat) – doktor habilitowany nauk prawnych. Absolwent studiów podyplomowych: Zarządzanie i Marketing oraz Zarządzanie Jakością. Profesor Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie (Wydział Administracji i Nauk Społecznych). Pracownik samorządowy: od 1999 do 2008 roku Sekretarz Miasta Kraśnik, od 2008 do 2014 roku Wicestarosta Kraśnicki, od 2015 roku do chwili obecnej Sekretarz Gminy Gościeradów. Od 2002 roku do chwili obecnej radny Rady Powiatu Kraśnickiego (w tym min. Przewodniczący Rady Powiatu, przewodniczący Komisji Budżetowej). Obecnie Przewodniczący Rady Powiatu w Kraśniku. Autor, współautor, redaktor naukowy licznych publikacji z zakresu prawa administracyjnego, w szczególności z zakresu prawa samorządu terytorialnego.

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK