Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Joanna Podgórska-Rykała

Dr Joanna Podgórska-Rykała jest absolwentką studiów administracyjnych (2011), politologicznych (2011), doktoranckich na kierunku nauki o polityce (2015) oraz prawniczych (2019). Obecnie przygotowuje dysertację doktorską z zakresu prawa samorządowego na Uniwersytecie Śląskim. W latach 2012-2017 była związana z Wyższą Szkołą Administracji w Bielsku-Białej, w okresie 2013-2015 z Wyższą Szkołą Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Następnie, w latach 2015-2018 pracowała w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu, pełniąc, poza obowiązkami dydaktycznymi, różne funkcje administracyjne, m.in. Pełnomocnika Kanclerza ds. Kształcenia Międzypokoleniowego, Pełnomocnika Rektora ds. Badań Naukowych i Transferu Wiedzy oraz Prodziekana ds. Badań Naukowych. Od 2018 roku jest zatrudniona na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie na stanowisku adiunkta w Katedrze Polityk Publicznych. Pasję naukową z powodzeniem łączy z pracą zawodową poza Uczelnią współpracując z wieloma prestiżowymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi, m.in. Stowarzyszeniem Aktywności Obywatelskiej Bona Fides, Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej, Fundacją Humanitas. Od 15 angażuje się w działalność na rzecz społeczności lokalnej, najpierw jako przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta (2003-2006), a potem radna Rady Miejskiej (2006-2010 i 2014-2018).

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK