Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Piotr Grzelak

  • absolwent dwóch wydziałów na Uniwersytecie Gdańskim: Nauk Społecznych i Ekonomicznego,
  • wiceprezydent Gdańska ds. zrównoważonego rozwoju, wcześniej dwukrotnie wybrany na funkcję Radnego Miasta Gdańska, w ramach której pełnił między innymi funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Rozwoju Przestrzennego i Ochrony Środowiska,
  • członek zarządu Związku Miast Bałtyckich,
  • prezes Polskiej Unii Mobilności Aktywnej,
  • przewodniczący zespołu odpadowego Unii Metropolii Polskich

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK