Facebook - Samorządowe Forum Kapitału i Finansów
Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

Vasco Amaral Cunha

Specjalista ds. kredytów, Europejski Bank Inwestycyjny

Tomasz Andrukiewicz

Prezydent Ełku

Barbara Audycka

Autorka analiz z obszaru polityki mieszkaniowej na szczeblu rządowym i samorządowym

Dorota Bąbiak-Kowalska

Dorota Bąbiak-Kowalska

Z-ca redaktora naczelnego PST WSPÓLNOTA

Roman Baluta

Członek Rady Izby Gospodarki Elektronicznej

Aleksandra Baranowska-Górecka

Radca prawny z Kancelarii Prawnej Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy sp. k. we Wrocławiu

Mirosław Barszcz

Prezes Zarządu, BGK Nieruchomości S.A.

Grzegorz Basarab

Wiceprezes Zarządu Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku (Sieć SPLOT)

Piotr Bednarek

Doktor nauk ekonomicznych, CIA, CPMA i adiunkt w Katedrze Rachunku Kosztów i Rachunkowości Zarządczej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Beim_Michal

Michał Beim

Ekspert Instytutu Sobieskiego w Warszawie

Iwona Benek

Wydział Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach

Roman Bieda

Radca prawny

Jarosław Bieniecki

Prezes Runmageddon

Katarzyna Bieniek

Ekspert ds. rynku pracy i projektów związanych z ochroną zdrowia w Krajowym Instytucie Gospodarki Senioralnej

Teresa Blacharska

Skarbnik Miasta Gdańska

Marcin Bochenek

Dyrektor Pionu Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego NASK

Waldemar Bojarun

Wiceprezydent Katowic

Anna Borkowska

Kierownik Zespołu Edukacji i Szkoleń w Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej

Łukasz Borowiak

Prezydent Miasta Leszna

Agnieszka Braciszewska

Inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu

Sławomir Brodziński

Dyrektor Kancelarii Sejmiku Województwa

Natalia Brzoza

Trenerka administracji publicznej i biznesu, ekspert HR, właścicielka Pracowni Szkoleń i Rozwoju COMPETENS

Andrzej Brzozowy

Ekspert w zakresie polityki miejskiej i rewitalizacji

Joanna Budzińska-Lobnig

Dyrektor Departamentu Inwestycji Samorządowych PFR

Jędrzej Bujny

Sójka Maciak Mataczyński Adwokaci sp.k – SMM Legal

Jarosław Bułka

Dyrektor Działu Nowych Technologii Instytutu Gospodarki Senioralnej

Maciej Bułkowski

Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego, UM Woj. Warmińsko-Mazurskiego

Konrad Burdyka

Adiunkt w Zakładzie Antropologii Kultury Wsi Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk

Elżbieta Burliga

Dyrektor do spraw rozwoju rynku w First Data Polska S.A.

Marek Cebula

Burmistrz Krosna Odrzańskiego

Maria Jolanta Chilińska

Menadżer w firmach komercyjnych i logistycznych

Piotr Choroś

Dyrektor Biura Partycypacji Społecznej w Urzędzie Miasta Lublin

Remigiusz Cichocki

Dyrektor Handlowy Formed Sp. z o.o.  Sp.K z Żywca

Łukasz Ciszewski

Radca prawny

Rafał Czajkowski

Sekretarz Radomia

Magdalena Czaplińska

Partner w SBC Kancelarii Radców Prawnych Sp.p.

Adam Czarnecki

Adiunkt Zakładu Ekonomii Wsi Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

Wiesław Czerniec

Wiceprzewodniczący Społecznej Rady Turystyki przy Ministrze Sportu i Turystyki

Stanisław Dąbek

Członek Praktyki Prawa Własności Intelektualnej, Technologii i Komunikacji

Agata Dąmbska

Agata Dąmbska

Ekspertka think tanku Forum Od‑nowa

Agnieszka Dawydzik

Menedżer, Zespół ds. sektora publicznego, Deloitte

Andrzej Dec

Radny Miasta Rzeszowa

Patryk Demski

Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin

Mariusz Denkiewicz

Zastępca Dyrektora Departamentu Sektora Samorządowego

Przemysław Derwich

Dyrektor Departamentu Programów Pomocowych w Ministerstwie Rozwoju

Piotr Dobek

Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej

Zbysław Dobrowolski

Dyrektor Delegatury NIK w Zielonej Górze

Michalina Domańska-Zabawczuk

Certyfikowany audytor Ministerstwa Finansów

Bartosz Dominiak

Smart City Blogger&Expert

Tomasz Dominiak

PR Manager w agencji KomunikaTOR

Piotr Dragan

Wójt Gminy Wisznice

Piotr Drygała

Naczelnik Wydziału Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej

Adam Dudziak

Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego w Bydgoszcz

Dumkiewicz-Sprawka Ewa

 Ewa Dumkiewicz-Sprawka

Dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin

Mariusz Dyduch

Radny Rady Miejskiej w Siewierzu

Magdalena Dziczek

Doktorantka Szkoły Głównej Handlowej

Dorota Dziedzic

Dyrektor Zespołu Finansów Publicznych FitchRatings w Polsce

Kłaptocz Olgierd

Paulina Fiborek

Centralny Ośrodek Informatyki

Lesław Fijał

Skarbnik Miasta Kraków

Bogdan Fischer

Partner w kancelarii Chałas i Wspólnicy

Janina Fornalik

Doradca podatkowy, partner w spółce doradztwa podatkowego MDDP

Katarzyna Fortak-Karasińska

Radca Prawny, Partner w Kancelarii Fortak & Karasiński Radcowie Prawni sp.p.

Ewa Gałka

Prezeska zarządu Stowarzyszenia Centrum PISOP

Tomasz Ganobis

Kierownik Zespołu Audytu Wewnętrznego w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach

Tadeusz Gembalczyk

Menadżer ds. produktów w pionie Produkcji, Wdrożeń i Utrzymania oprogramowania dla Administracji Publicznej w firmie COIG S.A. z Katowic

Zbigniew Gieleciak

Prezes Zarządu Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A

Hanna Gill-Piątek

Ekspertka w zakresie rewitalizacji, działaczka społeczna i polityczna, publicystka

Dariusz Giza

Ekspert w dziedzinie finansowania JST i spółek komunalnych

Agnieszka Gładysz

I Zastępca Prezydenta Miasta w Siemianowicach Śląskich

Mariusz Gołaszewski

Prezes Zarządu, założyciel i współwłaściciel Aesco Group Sp. z o.o

Robert Gołdecki

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu

Bartosz Gołębiowski

Menedżer w Departamencie Inwestycji Samorządowych PFR

Andrzej Gorczyński

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Dariusz Gorgoń

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wolbromiu

Arkadiusz Gos

Strateg cyfrowej transformacji

Grażyna Gradowska

Kierownik Referatu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie

Michał Gramatyka

Wicemarszałek Województwa Śląskiego

Ryszard Grobelny

Specjalista w zarządzaniu i restrukturyzacji administracji publicznej

Anna Grygierek

Burmistrz Strumienia

Adam Hajduga

Wiceprezydent międzynarodowego stowarzyszenia European Route of Industrial Heritage

Maciej Hamankiewicz

 Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej

Bożena Herbuś

Inżynier Miejski Urząd Miasta Częstochowy

Aleksandra Hochenzy

Kierownik Działu Ekonomicznego Curulis – Doradztwo Samorządowe

Rafał Holanowski

Prezes zarządu Suprakbrokers

Włodzimierz Hrymniak

Dyrektor Departamentu Programów Sektorowych w PFR, menedżer Programu Flagowego E-bus

Mariusz Huliński

Kierownik w Biurze w Departamencie Klienta Sektora Publicznego

Grzegorz Hunicz

Dyrektor Wydziału Informatyki i Telekomunikacji w Urzędzie Miasta Lublin

Tomasz Izydorczyk

Redaktor naczelny, wydawca TIZYDORCZYK.pl

Aleksandra Jadach-Sepioło

Aleksandra Jadach-Sepioło

Kierownik Zakładu Mieszkalnictwa i Odnowy Miast

Marcin Jakubowski

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki

Piotr Januszewicz

Zastępca Dyrektora Departamentu Cyberbezpieczeństwa w Ministerstwie Cyfryzacji

Marek Jaślan

Dziennikarz serwisu Telko.in

Dariusz Jędryczek

Dyrektor Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu

Jędrzej Jerzmanowski

Radca prawny

Antoni Jeżowski

Antoni Jeżowski

Profesor w Instytucie Ekonomicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej

Sylwia Jóźków

Audytor wewnętrzny jsfp

Danuta Kamińska

Danuta Kamińska

Skarbnik Miasta Katowice 

Grzegorz Kapusta

Wicemarszałek Województwa Lubelskiego

Kazimierz Karolczak

Przewodniczący Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Krzysztof Kasprzycki

Doradca Burmistrza Piaseczna

Piotr Kasprzyk

Prezes Fundacji Instytut Naukowy im. Prof. Józefa Litwina

Sebastian Kawałko

Doradca Prezydenta Miasta Lublina ds. Smart City

Maciej Kawecki

Gość honorowy XV Samorządowego Forum Kapitału i Finansów

Kamila Kędzierska

Redaktor naczelna kwartalnika „Informacja w administracji publicznej”

Małgorzata Kern

Skarbnik Miasta Chorzów

Danuta Kamińska

Maciej Kiełbus

Partner współkierujący Działem Prawa Administracyjnego Kancelarii Prawnej 

Przemysław Kluge

Dyrektor ORKE

Mateusz Klupczyński

Prezes Zarządu w Curulis – Doradztwo Samorządowe

Kłaptocz Olgierd

Olgierd Kłaptocz

Prezesa zarządu Miejskich Zakładów Komunalnych w Kostrzynie nad Odrą

Iwona Kobus

Radca prawny w Urzędzie m.st. Warszawy

Maciej Kocięcki

Dyrektor Rozwoju i Zarządzania M2M i IoT w Orange Polska

Roman Kolek

Wicemarszałek Województwa Opolskiego

Tadeusz Kołacz

Autor publikacji eksperckich z zakresu zarządzania oświatą

Maciej Kołodziej

Wiceprezes Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji (SABI)

Sebastian Konkol

Partner w SENVI Sustainability Consultants

Marek Kopel

Ekspert w dziedzinie funkcjonowania samorządu terytorialnego

Robert Kosla

Dyrektor Sektora Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony na Region Europy Środkowej i Wschodniej

Bogusław Kośmider

Przewodniczący Rady Miasta Krakowa.

Danuta Kamińska

Michał Kostrzewa

Radca prawny

Stanisława Kozłowska

Skarbnik Miasta Białegostoku

Maks Kraczkowski

Wiceprezes Zarządu, PKO Bank Polski

Jacek Krajewski

Prezes FZPOZ Porozumienie Zielonogórskie

Adam Krawiec

Dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

Bogusław Król

Wójt gminy Zielonki

tomasz-kaniewski

Janusz Król

Redaktor Naczelny PST WSPÓLNOTA

Jerzy Krzyszkowski

Dr hab. Jerzy Krzyszkowski prof. nadzw. UŁ - Katedra Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego

Mariusz Krzysztofek

Dyrektor zarządzającym ochroną danych w EMEA w jednej z największych globalnych firm w sektorze FMCG

Rafał Kula

Specjalista z zakresu prawa dostępu do informacji publicznej

Ewa Kulisz

Organizatorka Kongresów Obywatel Senior

Beata Kurek

Zastępca dyrektora Wydziału Audytu i Kontroli w Urzędzie Miasta Lublin

Alina Kwaśniak

Dyrektor Biura Skarbnika, w Urzędzie Miasta Krakowa

Krzysztof Kwiatkowski

Prezes NIK

Joanna Kwiecień

Koordynator ds. CUW oraz rozliczeń VAT w jednostkach oświatowych po centralizacji VAT

Grzegorz Kwitek

Ekonomista

Zygmunt Laskowski

Prawnik

Katarzyna Lenczyk-Woroniecka

Dyrektor Wydziału Audytu Wewnętrznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

Marcin Leśny

Radca prawny

Krystyna Lewkowicz

Prezes Fundacji „ Ogólnopolskie Porozumienie Uniwersytetów Trzeciego Wieku”

Robert Lipka

Koordynator - Audytor wewnętrzny w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach

Paweł Lisowski

Dyrektor ds. Współpracy z Samorządami Terytorialnymi

Andrzej Lorek

Prezes Towarzystwa Budownictwa Społecznego Bytom Sp. z o.o.

Piotr Lorens

Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Urbanistów Polskich

Roman Lorens

Konsultant ds. organizacji i zarządzania oświatą

Roman Łożyński

Zastępca burmistrza Giżycka

Stanisław Maćkowiak

Prezes Federacji Pacjentów Polskich

Przemysław Mądry

Kierownik Zespołu Bezpieczeństwa Technicznego COI

Agnieszka Maj-Pelczar

Senior Sales Manager, Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.

Zdzisław Majewski

Zdzisław Majewski

Wiceprezes Zarządu Municipium SA

Ewa Malinowska-Grupińska

Radna m.st. Warszawy

Waldemar Malinowski

Prezes Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych

Zofia Małas

 Prezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych

Artur Marcinkowski

Przewodniczący Rady Fundacji Widzialni

Hanna Marlière

Specjalistka z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami

Żaneta Marzuchowska

Stowarzyszenie Kreatywny Sieradz

Edyta Masłowska–Parafian

Specjalista do spraw szkoleń

Piotr Masłowski

Zastępca Prezydenta Miasta Rybnika

Dariusz Matlak

Prezes zarządu Polskiej Izby Gospodarki Odpadami

Stanisław Mazur

Redaktor naczelna kwartalnika „Informacja w administracji publicznej”

Jakub Mazurkiewicz

Współautor koncepcji cyfryzacji kart lojalnościowych oraz Globalnej Karty Seniora 60+

Dariusz Mejszutowicz

Szef Zespołu Kontaktów z Interesariuszami, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Małgorzata Mełges

Instytut Projektowania Budowlanego Politechniki Krakowskiej

Hubert Mełges

Zakład Architektury i Planowania Wsi

Bartłomiej Michałowski

Dyrektor Marketingu Instytucji Publicznych ORANGE

Jakub Mielczarek

Sekretarz Województwa Łódzkiego

Agata Miśkowiec

Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej

Robert Mołdach

  Partner i Prezes Instytutu Zdrowia i Demokracji

Anna Morow

Dyrektor Departamentu Kontroli w Urzędzie Miasta Lublin

Beata Moskal-Słaniewska

Prezydent Miasta Świdnicy

Barbara Mrozowska-Nieradko

Sekretarz Miasta Łodzi

Robert Mularczyk

Dyrektor PR Toyota Motor Poland

Barbara Mulik

Doradca samorządów gminnych ds bezpieczeństwa i jakości wody

Kłaptocz Olgierd

Dariusz Musiał

Zastępca Prezesa Zarządu Veolia Południe Sp. z o.o.

Sergiusz Muszyński

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Piaseczyńskiego

Bartosz Mysiorski

Fundacja Centrum PPP

Sławomir Najnigier

Niezależny konsultant na rynku nieruchomości

Maria Narkiewicz

Radca prawny

Bogdan Nawrocki

Pracownik samorządowy

Urszula Niziołek-Janiak

Radna Rady Miejskiej w Łodzi

Roman Nowak

Dyrektor Pionu Produkcji, Wdrożeń i Utrzymania oprogramowania dla Administracji Publicznej

Mirosław Obrębski

Dyrektor Zespołu Administracji Szkół i Przedszkoli w Olsztynku

Marian Ochociński

Pracownik samorządowy

Jarosław Ogrodowski

Ekspert w zakresie partycypacji społecznej i rewitalizacji

Anna Okońska-Walkowicz

Pełnomocnik Prezydenta Krakowa ds. polityki społecznej

Grzegorz Okoński

Dyrektor Biura Polityki Lokalowej Urzędu miasta stołecznego Warszawy

Piotr Olkiewicz

Projektant, strateg i wizjoner Zrównoważonego Rozwoju Miast.

Jacek Orłowski

Redaktor naczelny miesięcznika „IT w Administracji”

Mika Ostrowska

Kierownik Wydziału Operacji Bezpieczeństwa, ORANGE

Jan W. Owsiński

Zastępca dyrektora ds. naukowych Instytutu Badań Systemowych PAN

Tomasz Pactwa

Dyrektor Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawa

Krzysztof Pakoński

Audytor Generalny Urzędu Miasta Krakowa

Marcin Paks

Nauczyciel ZSO 5 w Sosnowcu, trener ICT

Elżbieta Paliga

Kierownik Biura Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej

Tomasz Papaj

Doktor nauk ekonomicznych

Marcin Pasak

Dyrektor, Bank Pekao SA.

Hubert Patelka

Członek Okręgowej Rady Radców Prawnych w Poznaniu

Ewa Perłakowska

Prezes Stowarzyszenia „Archiwizjoner”

Grzegorz Piątak

Audytor wewnętrzny jednostki sektora finansów publicznych

Artur Piechocki

Radca prawny, ekspert rynku nowych technologii i cyberbezpieczeństwa

Dorota Piechowicz-Witoń

Naczelniczka Centrum Dialogu Obywatelskiego Urzędu Miasta Opola

Michał Pierończyk

Zastępca Prezydenta Miasta Ruda Śląska ds. zagospodarowania przestrzennego

Katarzyna Piper

Menedżer, Zespół ds. sektora publicznego, Deloitte

Maciej Piróg

Doktor nauk medycznych w zakresie medycyny

Agnieszka Piskorz-Ryn

Adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji UKSW

Kamil Pluskwa-Dąbrowski

Prezes Zarządu Rady Krajowej Federacji Konsumentów

Magdalena Pociecha

Audytor wewnętrzny

Joanna

Joanna Podgórska-Rykała

Doktor nauk humanistycznych

Klemens Podlejski

Burmistrz Miasta i Gminy Żarki

Wojciech Polakiewicz

Audytor Wewnętrzny z certyfikatem CGAP

Popiołek Martyna

Martyna Popiołek

Radca prawny

Tomasz Potkański

Zastępca Dyrektora Biura Związek Miast Polskich

Ireneusz Ratuszniak

Prezes Zarządu Efficon Sp. z.o.o. S.K

Marzena Rudnicka

Prezes Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej

Urszula Rudynek-Ciechomska

Zastępca Dyrektora Departamentu Spraw Obywatelskich w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji

Rafał Rybacki

Szef Dywizji ds. kredytów, Polska i Kraje Bałtyckie, Europejski Bank Inwestycyjny

Piotr Rybicki

Ekspert corporate governance

Marlena Sakowska-Baryła

Marlena Sakowska-Baryła

Doktor nauk prawnych, radca prawny

Łukasz Salwarowski

Prezes Stowarzyszenia MANKO-Głos Seniora

Wojciech Saługa

Marszałek Województwa Śląskiego

Wiesław Samitowski

Prezes Zarządu POLINVEST Sp. z o.o

Mariusz Samordak

Zastępca Dyrektora w Departamencie Finansowania Strukturalnego w Banku Gospodarstwa Krajowego

Michał Schab

Prezes Zarządu ProPOLIS Consulting Sp. z o.o.

Kazimierz Schmidt

Radca ministra w Departamencie Utrzymania i Rozwoju Systemów Ministerstwa Cyfryzacji

Paulina Sikorska

Dr nauk technicznych

Jerzy Sińczak

Doradca ds. szkolnictwa w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej sp. z o.o

Renata Siwiec

Menedżer w zespole ds. sektora publicznego, Deloitte

Piotr Skubiszewski

Lubelski Urząd Wojewódzki

Ewa Śleszyńska-Charewicz

Doradca Prezydenta m.st. Warszawy

Agata Ślęzak

Skarbnika miasta w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach

Tomasz Śliwiński

Audytor energetyczny

Sławomir Smyczek

Prorektor ds. Edukacji i Internacjonalizacji Akademii Ekonomicznej w Katowicach

Rudolf Sobczyk

Sekretarz Miasta Radzionkowa

Andrzej Sokołowski

Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych

Elżbieta Solska-Kuchciak

Naczelnik Wydziału Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Katowice

Iwona Sondej-Barriga

Radca Prawny Urzędu Miasta Nowej Soli

Maciej Soroko

Ekspert ds. obsługi JST

Magdalena Sowula

Product Manager w Wolters Kluwer Polska SA

Katarzyna Śpiewok

Katarzyna Śpiewok

Dyrektor Urzędu w Gliwicach

Dariusz Stachera

Ekonomista, bankowiec, menedżer projektów, ekspert w zakresie mieszkalnictwa

Robert Stępowski

Ekspert ds. marketingu terytorialnego i personal brandingu

Tomasz Stępski

Prezes Zarządu Związku Polish Data Center Association

Elżbieta Stolorz-Krzisz

Dr nauk ekonomicznych

Bożena Stoma

Audytor Generalny – Dyrektor Biura Audytu Wewnętrznego Urzędu m.st. Warszawy

Marcin Stopa

Sekretarz Miasta Rzeszowa

Wojciech Student

Zastępca Prezydenta Miasta Rybnika

Mariusz Sujka

Zastępca Dyrektora Biura Związek Miast Polskich

Michał Surma

Sekretarz Gminy Żerków

Agata Suszczyńska

Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego

Piotr Świątek

Członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

Wojciech Świerkosz

Zastępca prezydenta miasta Rybnika ds. edukacji oraz spraw obywatelskich

Leszek Świętalski

Sekretarz Generalny Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej

Jakub Syta

Ekspert w Polskim Komitecie Normalizacyjnym i Krajowej Izbie Gospodarczej

Paweł Szaciłło

Dyrektor Departamentu Partnerstwa Prywatno-Publicznego w Ministerstwie Rozwoju

Marek Szałas

Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Rynku

Katarzyna Szczerbińska-Tercjak

Magister historii i pedagog, menedżer kultury

Stanisław Szelewa

Dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania w Starostwie Powiatowym w Świdnicy

Roman Szełemej

Prezydent Wałbrzycha

Jolanta Szołno-Koguc

kierownik Katedry Finansów Publicznych na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Grażyna Szotkowska

Prezes Zarządu w Szczecińskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółką z o. o.

Irena Szumlak

Skarbnik Miasta Lublin

Edyta Szymczak

Edyta Szymczak, Prezes ERIF Biuro Informacji Gospodarczej SA

Janusz Szymura

Prezes Grupy Rekord

Bogdan Taranowski

Wójt Gminy Miedźna

Gabriel Tobor

Burmistrz miasta Radzionków

Beata Tokarz-Kamińska

Członkini Zarządu Towarzystwa Inicjatyw Twórczych "ę"

Robert Tomanek

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Tomasz Tomasik

Prezes Stowarzyszenia Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce

Piotr Tomaszewski

Skarbnik Miasta Bydgoszczy

Monika Trzaska

Specjalista ds. ubezpieczeń Pionu Klienta Korporacyjnego Nord Partner sp. z o.o.

Marek Ujejski

ekspert w Ministerstwie Cyfryzacji i Administracji oraz Ministerstwie Zdrowia

Piotr Uszok

Odpowiedzialny za rewitalizację terenów poprzemysłowych po dawnych Zakładach Metalurgicznych Silesia w Katowicach

Karolina Wadowska

Członek Zarządu GZM oraz Prezes Parku Przemysłowo Technologicznego EkoPark w Piekarach Śląskich

Piotr Walczak

Naczelnik Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi

Marian Waloszyński

Prezes Zarządu

Andrzej Wasilewski

Skarbnik Gietrzwałdu

Łukasz Waszak

Prezes zarządu Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS

Iwona Waszkiewicz

Zastępca Prezydenta Miasta Bydgoszczy

Ewa Weber

Sekretarz Zabrza

Patryk Węgierkiewicz

Project manager w Krajowym Stowarzyszeniu Sołtysów

Anna Węgrzanowska

Dyrektor Biura w Departamencie Klienta Sektora Publicznego, PKO Bank Polski

Ludwik Węgrzyn

 Prezes Związku Powiatów Polskich

Piotr Welenc

Zastępca Dyrektora Regulatory Software&Compliance ds. rozwoju rynku GRC w Wolters Kluwer SA.

Piotr Wielgus

Doradca ds. zrównoważonego rozwoju i zarządzania strategicznego

Piotr Wierzchosławski

Ekspert Związku Miast Polskich

Aleksandra Wilczak-Grzesik

Kierownik Działu Klienta Instytucjonalnego w ERIF BIG S.A.

Mateusz Winiarz

Zastępca Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie

Piotr Winter

Prezes Zarządu firmy MW CONCEPT sp. z o.o.

Janusz Wita

Członek zarządu Śląskiej Izby Rolniczej

Marek Woch

Pełnomocnik Prezesa NFZ do Spraw Kontaktów z Organizacjami Pozarządowymi i Organami Władzy Publicznej

Krzysztof Wodarski

Prof. nzw. w Politechnice Śląskiej

Krzysztof Wojciechowski

Prezes Zarządu Insperit Data Management Sp. z o.o.

Sławomir Wojciechowski

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Nowej Soli

Marcin Wojdat

Sekretarz Warszawy

Kajetan Wojsyk

Pełnomocnik Ministra Zdrowia ds. otwartości danych publicznych Doradca Ministra Cyfryzacji

Patrycja Wojtaszczyk

Zajmuje się rewitalizacją w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa

Marcin Wojtkowiak

Przewodniczący Rady Gminy Czerwonak

Agnieszka Wołowiec

Prezes Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. zo.o.

Radosław Wróbel

Specjalista z zakresu prawa zamówień publicznych i funduszy europejskich

Jan Jakub Wygnański

Prezes zarządu Pracowni Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia"

Mirosław J. Wysocki

 Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny

Mariola Wytrykus

Menedżer w zespole ds. sektora publicznego, Deloitte

Wojciech Zabłocki

Burmistrz Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

Łukasz Zaborowski

Ekspert Instytutu Sobieskiego w dziedzinach: rozwój regionalny, planowanie przestrzenne, transport publiczny

Anna Żabska

Dyrektor Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia w Wałbrzychu

Daniel Paweł Zadworny

Samorządowiec, prawnik, urbanista, rzeczoznawca majątkowy

Anna Zalewska

Minister Edukacji Narodowej

Michał Zastrzeżyński

Naczelnik wydziału zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu

Konrad Zawadzki

Dyrektor Biura Poznań Kontakt, Urząd Miasta Poznania

Waldemar Zbytek

Wiceprezes Warszawskiego Instytutu Bankowości

Grzegorz Ziemniak

Partner i Wiceprezes Instytutu Zdrowia i Demokracji

Krystian Ziemski

Krystian Ziemski

Radca prawny

Maria Zrałek

Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu

 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK

Polityka cookies
Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.       AKCEPTUJĘ