Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

KONSEKWENCJE ZMIAN W USTAWACH PODATKOWYCH DLA FINANSÓW SAMORZĄDOWYCH ORAZ FINANSOWE SKUTKI REFORMY OŚWIATY


 

 

Lokalizacja wydarzenia MCK