Samorzadowe Forum Kapitalu i Finans?w
Slider

W ramach zbliżającego się Samorządowego Forum Zdrowia (5-6 października w Katowicach) wszyscy uczestnicy będą mieli okazję poznać innowacyjny Gminny Program Profilaktyki Raka Piersi. Projekt ten jest adresowany do samorządów i dzięki przełomowemu na skalę świata Systemowi Domowej Profilaktyki Raka Piersi Braster, daje władzom szansę na zadbanie o zdrowie mieszkanek oraz nowoczesne narzędzie do samobadania piersi w domu. W jaki sposób samorządy mogą wprowadzić ten program u siebie i jakie są z niego realne korzyści? Odpowiedzi na te pytania poznają Państwo podczas panelu dyskusyjnego w trakcie drugiego dnia Forum, którego członkiem będzie Wojciech Dereszowski - wójt gminy Kurzętnik, która jako pierwsza w Polsce zrealizowała Gminny Program Profilaktyki Raka Piersi w oparciu o System Braster.

Rak piersi to choroba cywilizacyjna, którą zwykło się już określać mianem epidemii. Statystyki dotyczące zachorowań na raka piersi są przerażające – jest to najczęściej diagnozowany nowotwór złośliwy wśród kobiet (22% spośród wszystkich nowotworów). Co więcej, jego dynamika wzrostu również jest alarmująca, bowiem szacuje się, że do 2025 roku liczba zachorowań zostanie podwojona. Przyczyną późnego wykrywania raka piersi w Polsce jest nadal niska świadomość potrzeby profilaktyki - tylko 44% zgłasza się na badania profilaktyczne, podczas gdy w Holandii odsetek ten wynosi 88%.* Dodatkowo kobiety nie mają świadomości, że rak piersi może rozwinąć się pomiędzy badaniami kontrolnymi takimi jak USG, czy mammografia - dlatego niezbędna jest comiesięczna kontrola zdrowia piersi.

Te dane skłaniają do podjęcia działań edukacyjnych, które otworzą Polaków społecznie na zmianę sposobu myślenia o regularnych badaniach. Właśnie dlatego firma medyczna Braster S.A. stworzona w 2008 roku przez grupę wybitnych polskich naukowców pod przewodnictwem dr inż. Henryka Jaremka oraz dr Jacka Stępnia, opracowała przełomowy sposób diagnostyki raka piersi i unikalny w skali świata System Domowej Profilaktyki. System Braster doskonale wpisuje się w programy profilaktyczne organizowane przez samorządy, dlatego firma zachęca do zaangażowania się w tak ważną i potrzebną w Polsce edukację kobiet, tworząc Gminny Program Profilaktyki Raka Piersi. Projekt ten ma wesprzeć lokalne środowiska w rozwijaniu świadomości na temat profilaktyki, a tym samym wpłynąć pozytywnie na poprawę statystyk. Dzięki niemu gmina zyska szansę, by w innowacyjny sposób zadbać o zdrowie swoich mieszkanek i dać im nowoczesne narzędzie do samokontroli zdrowia piersi. To bardzo ważne, bowiem zmiany nowotworowe wychwycone we wczesnym stadium choroby nieporównywalnie zwiększają szansę na całkowity powrót do zdrowia i mniej inwazyjną terapię.

W tym roku Gmina Kurzętnik w województwie warmińsko-mazurskim jako pierwsza jednostka administracyjna w Polsce wprowadziła Gminny Program Profilaktyki Raka Piersi w oparciu o System Braster. Gmina objęła 100 Pań w wieku 30-49 lat Systemem Domowej Profilaktyki Raka Piersi, przekazując im urządzenia medyczne do wykonania wiarygodnego i bezpiecznego samobadania piersi w domu.

„Nasza gmina postanowiła zadbać o zdrowie kobiet i zakupiła System Braster, który pozwala na badanie piersi w zaciszu domowym. Wiemy, jak ważna jest profilaktyka raka piersi, dlatego postanowiliśmy umożliwić mieszkankom gminy Kurzętnik dostęp do tego innowacyjnego urządzenia, które nie tylko pomaga wykryć ewentualne zmiany odpowiednio wcześniej, ale także wyrabia nawyk comiesięcznego badania piersi. Mam nadzieję, że uruchomiony program profilaktyki przyczyni się do szybszej wykrywalności złośliwych nowotworów, tym samym zwiększając szansę chorych pań na całkowite wyleczenie”- mówi Wojciech Dereszowski, wójt gminy Kurzętnik.

Zapraszamy wszystkich do bliższego poznania Gminnego Programu Profilaktyki Raka Piersi podczas Samorządowego Forum Zdrowia oraz zainteresowania się tak potrzebną w Polsce edukacją na temat profilaktyki nowotworowej. *National Institute for Public Health and the Environment; Health and Social Care Information Centre, Breast Screening Programme, England, Statistics for 2014-15

NAJWAŻNIEJSZE SPOTKANIE ŁĄCZĄCE LIDERÓW SAMORZĄDU I FINANSÓW

Samorządowe Forum Kapitału i Finansów łączy najbardziej wpływowych przedstawicieli administracji samorządowej i publicznej ze świata biznesu i finansów w dyskusjach na temat gospodarki, rozwoju, trendówi innowacji, infrastruktury.

ORGANIZATOR

WSPÓŁGOSPODARZ

Galeria - SAMORZĄDOWE FORUM KAPITAŁU I FINANSÓW 2018 R.

galeria
galeria
galeria
galeria
galeria
galeria

PARTNERZY

Katowice miejscem spotkań świata biznesu

Katowice w zdecydowany sposób budują swój wizerunek miasta ważnych wydarzeń biznesowych. Od 2 do 3 października 2018 odbędzie się tu jedne z najbardziej prestiżowych wydarzeń – XVI Samorządowe Forum Kapitału i Finansów. Następnie w terminie od 3 do 14 grudnia 2018 w stolicy Górnego Śląska zostanie zorganizowana 24. sesja Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. Spodziewany jest udział ok. dwudziestu ośmiu tysięcy delegatów z całego świata! Z kolei w 2019 roku za sprawą Światowej Konferencji Antydopingowej Katowice staną się stolicą globalnej walki z dopingiem w sporcie.

 

Szczególnie istotnym elementem oddziałującym na rozwój przemysłu wydarzeń była zakończona w 2015 roku budowa Międzynarodowego Centrum Kongresowego (MCK), której koszt przekroczył 320 mln zł. Potężna inwestycja, wyróżniająca się dachem w formie zielonej doliny, uczęszczanej nie tylko przez mieszkańców, powstała tuż przy katowickiej ikonie – Spodku. Obiekt wybudowany na zrewitalizowanych terenach dawnej kopalni odgrywa zasadniczą rolę w kształtowaniu konkurencyjności regionu.

Obok Międzynarodowego Centrum Kongresowego, które w połączeniu ze Spodkiem, może przyjąć jednorazowo nawet 26 tys. osób, w Katowicach znajduje się wiele innych miejsc, w których odbywają się duże wydarzenia, m.in. nowe siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia i Muzeum Śląskiego, które sąsiadują z MCK. Potężne inwestycje zrealizowane na terenie dawnej kopalni, kontynuując dobre tradycje sąsiadującego z nimi Spodka, stały się nowym symbolem Katowic, miasta kreatywnego i innowacyjnego, które wyrosło na solidnych fundamentach przemysłowej przeszłości.

Przemiana Katowic, w której uczestniczymy od lat, sprawia, że miasto stało się zdecydowanym liderem zmian gospodarczych i społecznych. Ich efektem jest chociażby ogromne zainteresowanie inwestowaniem w mieście. W ogólnym ujęciu przekłada się to na podniesienie jakości życia w Katowicach, a w bardziej konkretnym – procentuje m.in. poszerzeniem rynku usług czy nowymi miejscami pracy. Dominującymi elementami gospodarki stały się usługi branży nowoczesnych technologii. Innym solidnym filarem, na którym wspiera się dziś miasto, jest kultura, potwierdziło to UNESCO, przyznając Katowicom tytuł Miasta Kreatywnego UNESCO w dziedzinie muzyki.

Katowice w ostatnich latach dość wyraźnie podkreśliły swoje istnienie na europejskim rynku, czego dowodem są m.in. wysokie notowania w międzynarodowych rankingach. Wyzwanie, które miasto podjęło dekadę temu, dziś procentuje wzrastającą liczbą gości odwiedzających Katowice i uczestniczących w licznych międzynarodowych eventach, m.in. w Europejskim Kongresie Gospodarczym, czyli największej imprezie biznesowej w Europie Centralnej, w mistrzostwach świata w grach komputerowych Intel Extreme Masters, w wyróżnianym w Europie OFF Festivalu czy w innych prestiżowych imprezach kulturalnych i sportowych.

Relacja z XV Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

 

Szanowni Państwo!

krupa

Zapraszam serdecznie do uczestnictwa w XVI Samorządowym Forum Kapitału i Finansów, miejsca pozyskiwania wiedzy, wymiany doświadczeń i badania trendów. Tematami wiodącymi XVI Samorządowego Forum Kapitału i Finansów będą: Silny samorząd terytorialny budujący niepodległość Rzeczypospolitej oraz Rewolucja technologiczna a zarządzanie miastem przyszłości. XVI Samorządowe Forum Kapitału i Finansów to 1300 uczestników, aż 60 debat, wykładów i prezentacji, 360 wykładowców – wielkość, różnorodność, bogata tematyka 9 równoległych konferencji oraz bardzo ciekawe wydarzenia towarzyszące. Całość tworzy przyjazny, wysoce merytoryczny kontekst dla produktów i usług finansowych, technicznych oraz organizacyjnych dla wielu obszarów działalności instytucji publicznych. Dzięki temu samorządowcy mają możliwość zapoznania się z najskuteczniejszymi rozwiązaniami, trendami i dobrymi praktykami, które wskazują im, jak najefektywniej wykorzystać środki budżetowe, którymi dysponują.
Przez minione 15 lat budowaliśmy prestiż najbardziej elitarnego wydarzenia dla samorządów i to się nam w pełni udało. Stworzyliśmy największą imprezę samorządową w Polsce, w której uczestniczy kadra zarządzająca samorządów i jednostek organizacyjnych, w tym przedstawiciele największych miast, powiatów i województw. Coraz większa frekwencja z roku na rok świadczy o tym, że to, co robimy, czynimy dobrze, z pasją i zaangażowaniem, z czego jestem bardzo dumny.

Serdecznie zapraszam Janusz Król Prezes Municipium SA Wydawcy Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”